ДИБИДУС

Дигитална библиотека  друкчије уређене Србије – Сурбита

==============================================

Две песме из рукописне збирке Судбина раба Мирослава, 1973. Први пут се објављује.Факсимил

Лист откуцан на писаћој машини, уметнут у збирку „Судбина раба Мирослава“ између  песама „Два сна“… Факсимил

(1) Белешке написане ручно наливпером на маргини рукописне збирке „Судбина раба Мирослава“. Забележено на последњим страницама збирке, наопачке. Факсимил

(2) Белешке написане ручно наливпером на маргини рукописне збирке „Судбина раба Мирослава“.Забележено на последњим страницама збирке, наопачке. Факсимил

(3)  Белешке написане ручно наливпером на маргини рукописне збирке „Судбина раба Мирослава“. Забележено на последњим страницама збирке, наопачке. Факсимил

..

..

..

ЛеЗ 0007937 

 

 

Advertisements